Malaika

0

Centrum Bishoftu


V Etiópii sú školské poplatky, poplatky za knihy, školské pomôcky a školské rovnošaty veľmi drahé. Mnoho rodičov a opatrovníkov si ich nemôže dovoliť. Preto Centrum Bishoftu poskytuje deťom základné školské potreby. Vďaka tomu mnohé z nich, ktoré by inak nemali túto možnosť, môžu chodiť do školy.

Väčšina detí pochádza z veľmi chudobných rodín a mnohým chýba primeraná strava. Školský obed sa tak stáva dôležitou súčasťou ich života. Každé dieťa dostáva výživný obed v škole, ktorý zaručuje skvalitnenie dennej stravy.

Škola Bishoftu bola založená v roku 2006 v etiópskom meste Debre Zeit miestnym sociálnym pracovníkom s cieľom poskytovať starostlivosť a vzdelávanie najchudobnejším deťom, ktoré by inak nemohli chodiť do školy. V súčasnosti je v škole takmer 450 detí. Jedná sa o osirotené alebo veľmi chudobné deti vo veku od 5 do 19 rokov, ktoré navštevujú materskú škôlku, základnú alebo strednú školu.

Projekt vedie jeho zakladateľ Bezabih Tolossa, ktorý ukončil štúdium medzinárodného rozvoja a sociálnej práce a má skúsenosti s prácou s rizikovými deťmi a rodinami. Bezahib pracuje s tímom učiteľov, administrátorov a pracovníkov na zabezpečení vzdelávania a ďalšej starostlivosti o deti.

Príspevky darcov sa v Bishoftu využívajú na poskytnutie školských obedov pre žiakov, zabezpečenie školských pomôcok, chodu školy a školských uniforiem. Príspevky tak pomáhajú hlavne tým najchudobnejším deťom, ktoré nemajú ani vlastné každodenné oblečenie.

Vedenie projektu Bishoftu sa tiež usiluje zahrnúť do starostlivosti o deti aj rodiny a príbuzných. Jedným z účinných spôsobov je tzv. svojpomocná skupina, v ktorej sú rodičia s veľmi nízkymi príjmami vedení k odkladaniu mesačnej čiastky peňazí do spoločného fondu. Prostriedky z neho môžu po čase použiť ako počiatočný kapitál pri rozbiehaní vlastnej podnikateľskej aktivity.

Tým, že sa stanete sponzorom dieťaťa z Centra Bishoftu, dávate mu jedinečnú možnosť vzdelávať sa, dostávať zdravé výživné jedlo a lekársku starostlivosť, ktorú by inak nikdy nedostávalo. Bez šance vzdelávať sa by nikdy nemalo nádej nájsť si zamestnanie, vymaniť sa zo začarovaného kruhu chudoby a smerovať k lepšej budúcnosti.

Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.