Malaika

0

Faq

1. Zaujíma ma možnosť adopcie afrických detí na diaľku. Ako mám začať so sponzorovaním?
2. Keď sa rozhodnem pre adopciu afrických detí na diaľku, budem si môcť dieťa vybrať?
3. Chcel/a by som si na webstránke pozrieť fotky detí s ich menami, aby som si mohol/mohla vybrať dieťa sama. Je to možné?
4. Ako sú použité naše mesačné príspevky na dieťa?
5. Akým spôsobom si Malaika Integra vyberá svojich lokálnych partnerov?
6. Môžem si byť istý/á, že peniaze ktoré darujem, pôjdu na pokrytie potrieb môjho dieťaťa?
7. Na aké účely je použitý administratívný poplatok vo výške 20% z daru?
8. Stará sa lokálny africký projekt, v ktorom sa moje dieťa vzdeláva aj o súrodencov môjho dieťaťa?
9. Ak všetky deti v projekte nemajú sponzora, nevzniká medzi nimi závisť?
10. Môžem podporovať africký projekt aj keď si nemôžem dovoliť finančne prispievať každý mesiac?
11. Môžem poslať svojmu dieťaťu nejaké veci?
12. Môžem napísať priamo svojmu dieťaťu, alebo s ním mať telefonický či emailový kontakt?
13. Obvyklé otázky týkajúce sa listov a fotiek:
14. Ako dlho budem sponzorovať dieťa?
15. Čo v prípade, ak musím moje sponzorstvo ukončiť?
16. Čo v prípade, ak moje dieťa opustí projekt, v ktorom ho sponzorujem?
17. Môžem si legálne adoptovať dieťa, ktoré sponzorujem?
18. Môže ma moje dieťa prísť navštíviť na Slovensko?
19. Môžem navštíviť moje dieťa v Afrike?
20. Som jediný sponzor môjho dieťaťa?

Otázka: Zaujíma ma možnosť adopcie afrických detí na diaľku. Ako mám začať so sponzorovaním?

Odpoveď: Adopcia afrických detí na diaľku je dohoda, v ktorej sponsor sľúbi, že bude podporovať svoje dieťa sumou  min. 25 eur mesačne prostredníctvom programu Malaika. Tieto peniaze budú použité na naplnenie potrieb detí v projekte, v ktorom je dieťa umiestnené. Sponzor má možnosť si s dieťaťom vymienať listy 2-3 krát do roka a raz za rok dostane fotku dieťaťa.

Ak sa chcete zapojiť do adopcie afrických detí na diaľku:

 1. Vyplňte dotazník, ktorý nájdete na našej webstránke. Na základe Vami zadaných kritérii Vám vyberieme dieťa. Ak nemáte pripojenie na internet, dajte nám vedieť telefonicky na číslo 421-2-5720 3518 a my Vám dotazník pošleme poštou.
 2. Po obdržaní vyplneného dotazníka Vám okamžite zašleme poštou viac informácií o našom programe.
 3. Pošleme Vám aj informácie o vybranom dieťati a o jeho rodinnom pozadí. Počas nasledujúcich 30 dní sa môžete rozhodnúť, či budete dieťa sponzorovať, alebo nie. Ak do 30 dní od Vás nebudeme mať žiadnu spätnú väzbu, budeme hľadať pre dieťa iného sponzora.
 4. Ak sa rozhodnete vybrané dieťa sponzorovať, môžete nám to potvrdiť zaslaním návratky poštou, alebo rozhodnutie potvrdíte emailom, či telefonicky.
 5. Vaše sponzorstvo aktívne začína prevodom prvého daru vo výške 25 eur na náš bankový účet:

Banka: Tatra banka

Názov účtu : Nadácia Integra

Číslo účtu: IBAN SK 90 1100 000 0026 2547 5865 / 1100

Swift Kód: TATRSKBX

Trvalý príkaz v banke predstavuje najjednoduchší spôsob, ako prispievať na dieťa. Našim africkým partnerom pravidelné zasielanie financií zjednodušuje prácu. Nakoľko každý mesiac potrebujú určité množstvo finančných prostriedkov, aj Vaše pravidelné príspevky im umožnia lepšie plánovať prevádzku detského centra.

hore


Otázka: Keď sa rozhodnem pre adopciu afrických detí na diaľku, budem si môcť dieťa vybrať?

Odpoveď: Na základe informácií z dotazníka vyberieme z detí, ktoré sú zaradené do programu Adopcie afrických detí na diaľku.

Ak je nejaké dieťa, ktoré urgentne potrebuje pomoc, uprednostníme ho pred ostatnými. Pravdou je, že všetky deti v programe potrebujú pomoc na to, aby mohli chodiť do školy. Často sa stáva, že sponzori chcú podporovať mladšie deti a tie staršie sú tým pádom znevýhodnené.  Takže ak sa rozhodnete sponzorovať hocijaké dieťa, ktoré to najviac potrebuje, bude Vám ponúknuté dieťa, ktoré je zvyčajne prehliadané. Po tom, ako dostanete od nás profil dieťaťa, môžete sa ešte rozhodnúť, že chcete iné dieťa, ak z nejakého dôvodu nebudete s našim výberom spokojný. Pre viac informácií pozri otázku číslo 4.

hore


Otázka: Chcel/a by som si na webstránke pozrieť fotky detí s ich menami, aby som si mohol/mohla vybrať dieťa sama. Je to možné?

Odpoveď: Na úvodnej stránke je možné videť fotky 6 detí. Nemáme k dispozícii fotoalbum všetkých detí, pretože v tíme Malaika sme prišli k záveru, že sponzori chcú väčšinou podporovať deti, ktoré najviac potrebujú pomoc a nevyberajú deti podľa výzoru.

Deti, ktorých sú zobrazené fotky na úvodnej stránke majú z bezpečnostných dôvodov zmenené mená.

hore


Otázka: Ako sú použité naše mesačné príspevky na dieťa?

Odpoveď: Vo všetkých našich projektoch idú peniaze na pokrytie školských výdavkov stravného a uniformy. Ak dieťa býva v detskom domove alebo na internáte, Vaše príspevky pre toto dieťa môžu byť použité na jeho stravu mimo školy a na jeho osobné potreby. Peniaze, ktoré posielate na účet verejnej zbierky sú rozdelené medzi všetky deti v projekte, nakoľko len niektoré deti majú sponzorov a my chceme, aby všetky deti mali rovnaké podmienky a rovnakú štartovaciu pozíciu.
Dôležitou súčasťou vzťahu sponzora s dieťaťom je písomný kontakt a vzájomné spoznávanie sa. Deti cítia, že niekomu na nich záleží  a to dáva adopcii na diaľku nový rozmer.

Z darov, ktoré sponzori posielajú použije Nadácia Integra 20% na účely spojené s vedením programu Malaika. To znamená, že z každých 25eur, ktoré prídu na účet, použijeme 5 eur na bankové poplatky, poštovné, vedenie účtovníctva a kancelárske potreby.  (Viac v otázke 7). 20 eur posielame priamo do projektu v Afrike, v ktorom je zaradené Vaše dieťa.

Peniaze nedávame priamo deťom, či ich rodinám, z viacerých dôvodov: deti nevedia s peniazmi narábať, vlastníctvo peňazí v chudobnej komunite môže zapríčiniť veľa problémov a tiež by sme vedeli len veľmi ťažko zabezpečiť, aby Vaše peniaze boli použité správne.

Súhrn všetkých darov prijatých v danom mesiaci zasielame našim partnerským organizáciám v Afrike do 10 dní nového mesiaca. Nárok na akékoľvek spätné vrátenie sponzorských príspevkov teda nie je možné.

hore


Otázka: Akým spôsobom si Malaika Integra vyberá svojich lokálnych partnerov?

Odpoveď: Zvyčajne sa zoznámime s našimi potenciálnymi partnermi vďaka odporúčaniam spoľahlivých kontaktov, ktoré máme v danej krajine.

Predtým, ako začneme partnerstvo s nejakým africkým projektom:

 1. absolvujeme niekoľko návštev projektu a posúdime jeho fungovanie,
 2. skontaktujeme sa s ľuďmi v miestnej komunite a overíme si, ako oni vnímajú projekt,
 3. pohovoríme si so zamestnancami, deťmi a rodičmi zapojenými do projektu,
 4. skontaktujeme sa s ďalšími donormi, ktorí sú, prípadne boli zainteresovaní v projekte a zistíme, aký majú názor na vedenie projektu a či dostávajú primerané a presné finančné správy,
 5. overíme si auditorské správy a účtovné výkazy projektu.

Všetky naše africké projekty:

 1. Pracujú na základe zmluvy s nadáciou Integra. V tejto zmluve  sú opísané naše požiadavky na realizáciu a finančný manažment projektu.
 2. Musia mať lokálnu, aktívnu a nezávislú dozornú radu, ktorá má rozhodovaciu právomoc. Nikdy nevstupujeme do spolupráce s jednotlivcom, ktorý riadi celý projekt sám.
 3. Musia mať ročný audit vypracovaný dôveryhodnou auditorskou organizáciou.
 4. Musia predkladať pravidelné finančné správy a na požiadanie ukázať pracovníkom Malaiky účtovné knihy a doklady.

Priebežné hodnotenie:

 1. Všetky naše projekty navštevujeme niekoľkokrát do roka. Pri každej návšteve si overujeme dodržiavanie pravidiel stanovených v zmluve. Kontrolujeme účtovníctvo a realizáciu projektu, aby sme sa uistili, že plní svoj účel a o deti je dobre postarané.
 2. Všetky projekty nám musia pravidelne posielať finančné správy, fotky a novinky o projekte. Tieto si overujeme počas návštev v Afrike.

Ak by sa stalo, že by sa projekt uberal zlým smerom:

 1. Ponúkneme vedeniu projektu tréning a odbornú pomoc, aby vedenie projektu bolo schopné uskutočniť potrebné zmeny v projekte.
 2. Ak zistíme, že nepoužívajú peniaze na správny účel, pozastavíme platby do projektu. Vedeniu projektu dáme postupne niekoľko upomienok a možnosť na zmenu.Ak zmena nenastane ani po dlhšom čase, našu spoluprácu s africkým partnerom ukončíme.
 3. Ak zistíme akékoľvek nedostatky v realizácii projektu, dáme  našim sponzorom vedieť, aké opatrenia na nápravu zvolíme. V prípade,  že bude nutné ukončiť naše partnerstvo, budeme o tom ihneď informovať našich sponzorov.  

Toto bol prípad aj jedného nášho partnera, ktorému sme pozastavili dotácie v roku 2010 po tom, ako nedostatky v projekte neboli odstránené. Informovali sme všetkých sponzorov o problémoch a následnom ukončení spolupráce s ním. Sponzorov sme priebežne informovali o situácii v projekte a o ich dieťati.


V prípade ukončenia partnerstva náš záujem o deti z projektu nekončí. V tomto projekte bolo asi 60 z adoptovaných detí vylúčených zo školy, takže sme mohli pokračovať v ich podpore i mimo pôvodného projektu. Pre tieto deti sme následne vytvorili projekt “Štipendijný program Keňa”.

hore


Otázka: Môžem si byť istý/á, že peniaze ktoré darujem, pôjdu na pokrytie potrieb môjho dieťaťa?

Odpoveď: Odporúčam, aby ste si prečítali aj odpoveď na otázku č. 5, ktorá Vám dá informácie k tejto téme.

Ako sme  povedali v otázke číslo 4, Malaika sa zaviala posielať z každého daru vo výške 25 eur 20 eur na účet projektu v Afrike, v ktorom sa starajú o Vaše dieťa. (Na vysvetlenie administratívnych nákladov vo výške 5 eur, pozrite otázku číslo 7.)

Každý z našich lokálnych afrických partnerov podpísal s Nadáciou Integra dohodu o tom, ako musia byť použité prostriedky slovenských donorov. Vo všetkých prípadoch sú peniaze použité na pokrytie výdavkov súvisiacich so školou a stravou, v niektorých prípadoch sú peniaze použité na školskú uniformu a základnú zdravotnú starostlivosť. V prípade, že deti nebývajú s rodinami, ale v detskom centre, sponzorské dary môžu byť použité podľa potreby aj na stravu, a osobné potreby.

Počas našich pravidelných návštev projektov kontrolujeme, ako sú naše peniaze použité (pre viac informácii pozrite otázku č.5)

hore


Otázka: Na aké účely je použitý administratívný poplatok vo výške 20% z daru?

Odpoveď: Ako sme uviedli v otázke č.4, z každých 25 eur ide 20 eur na účet afrického projektu pre potreby detí.

5 eur (20%) používame podľa potreby na administratívne účely:

 1. Komunikačné náklady s africkými partnermi : bankové poplatky súvisiace s prevodom peňazí do Afriky, získavanie informácií o priebehu projektu a deťoch.
 2. Komunikácia so sponzormi: zasielanie informácii, listov, fotografií detí a newslettrov.
 3. Získavanie nových donorov.
 4. Účtovníctvo a bankové poplatky
 5. Tvorba a aktualizácia webovej stránky

hore


Otázka:Stará sa lokálny africký projekt, v ktorom sa moje dieťa vzdeláva aj o súrodencov môjho dieťaťa?

Odpoveď: Vo všetkých našich projektoch sú vítaní aj súrodenci našich detí, ak aj oni potrebujú školskú dochádzku a škola má kapacitu im školskú dochádzku zabezpečiť. Usilujeme sa, aby všetky deti z rodín, ktoré by si to inak nemohli dovoliť, dostali možnosť vzdelávania sa v našich centrách.

Ako napríklad, len nedávno prišla do nášho Etiópskeho projektu rodina so 4 deťmi. Ich otec si prial, aby traja mladší súrodenci chodili do školy, no zároveň chcel, aby ich najstaršia dcéra (okolo 10 rokov) ostala doma a pomáhala v domácnosti. Riaditeľ centra však nástojil, aby aj ona dostala možnosť chodiť do školy so svojími 3 bratmi.

hore


Otázka:Ak všetky deti v projekte nemajú sponzora, nevzniká medzi nimi závisť?

Odpoveď: Vieme, až  aj toto sa môže stať. V malých projektoch sa dá celkom rýchlo zabezpečiť, aby všetky deti mali sponzorov. Vo veľkých projektoch však niečo také nie je možné, aj keď našim cieľom je zabezpečiť, aby všetky deti v projekte mali sponzora, ktorý im bude písať.

Aby sme eliminovali závisť medzi deťmi, robíme nasledovné:

 1. Keď deťom donesieme listy (len niekoľko detí dostane listy), donesieme aj nejakú drobnosť pre všetky deti v triede (napríklad nejaké cukríky). Hovoríme deťom, že listy ktoré dostávajú sú pre nich a pre ich triedu.
 2. Pravdou je, že všetky deti v našich projektoch majú úžitok z adopcie na diaľku, a to aj v prípade, že nemajú vlastného sponzora. Naši africkí partneri občas deťom hovoria, že všetky deti majú sponzorov, no len niektoré reprezentujú komunitu, píšu, či dostávajú listy aj pre ostatných. Toto robíme hlavne preto, aby sa žiadne dieťa necítilo byť zanedbané.
 3. Žiadame, aby naši sponzori neposielali svojim deťom darčeky, pretože je veľmi ťažké odovzdať niektorým deťom darček, pokiaľ by ostatné nedostali nič.
 4. Na to, aby sme sa vysporiadali s týmto problémom, uvažujeme o adopcii celých školských tried na diaľku, ktoré by sponzorovala skupina priateľov zo Slovenska. Týmto by sa zabezpečilo, že nikto nebude odsunutý na vedľajšiu koľaj. Pre viac informácií  nás kontaktujte na adrese: malaika@integra.sk.

hore


Otázka: Môžem podporovať africký projekt aj keď si nemôžem dovoliť finančne prispievať každý mesiac?

Odpoveď: Pravdaže môžete. Všetky príspevky, či už pravidelné, alebo jednorázové idú na pomoc deťom v Afrike. Ak pri dare neuvediete projekt, ktorý chcete podporiť, použijeme Vaše peniaze na podporu projektu, ktorý to najviac potrebuje. Peniaze z adopcie na diaľku nepokryjú všetky výdavky detí, takže každý ďalší príspevok poputuje na naplnenie ich najnutnejších potrieb: strava, zdravotná starostlivosť, školské potreby. Z času na čas máme špeciálny projekt, na ktorý sa snažíme vyzbierať peniaze. Aj v týchto projektoch sú vítané jednorázové aj pravidelné dary.

 

Všetky dary, či už na adopciu afrických detí na diaľku, alebo dary na všeobecné potreby posielajte na účet:

Tatra banka

Názov účtu: Nadácia Integra

Číslo účtu:>IBAN SK90 1100 000 0026 2547 5865/1100

Swift kód: TATRSKBX 

Pomôcť nám môžete aj iným spôsobom -  ak veríte v silu modlitby, prosíme Vás o modlitby za naše deti v Afrike. Z času na čas sa vyskytnú špeciálne potreby, ktoré potrebujú Vašu modlitbu. Ak chcete byť o týchto úmysloch informovaný, dajte nám vedieť.

hore


Otázka: Môžem poslať svojmu dieťaťu nejaké veci?

Odpoveď: Sponzori majú možnosť posielať listy do Afriky zvyčajne 3 krát za rok. Takisto sponzor bude dostávať listy od dieťaťa, zvyčajne 2-3 krát ročne. V rámci týchto listov môžu deťom posielať aj fotky, pohľadnice či kresby. (žiadne hodnotné dary). Keď jedno dieťa dostane darček a druhé nie, jedno sa cíti šťastné a milované a to druhé zasa zanedbávané. Toto je pre nás priveľká cena za to, že niektoré deti darčeky dostanú.

Jedinou výnimkou sú Vianoce, keď môžte poslať peniaze, za ktoré budú nakúpené darčeky pre všetky deti v projekte, v ktorom je Vaše dieťa.

Deti si veľmi vážia listy a fotografie, ktoré od sponzorov dostávajú. Vážia si to, že niekto na nich myslí a buduje si s nimi vzťah prostredníctvom listov. V niektorých prípadoch si dieťa so svojim sponzorom píše aj niekoľko rokov a postupom času prejde ich komunikácia do hlbšej roviny. Ak by niektoré z detí začalo dostávať darčeky, listy by pre ne stratili význam, pretože by všetky deti chceli dostávať darčeky.

Preto sme zaviedli prístup, že  dávame deťom výhradne listy a fotky, žiadne dary. Ak nám do nadácie zašlete dar pre dieťa, nebudeme mu ho môcť doručiť. Ak by sa jednalo o školské pomôcky, môže sa stať, že Váš dar odovzdáme nejakej triede na škole, ktorá nemá dostatok pomôcok. Prosíme Vás o pochopenie a dodržiavanie tohto pravidla.

Raz za čas máme tzv. Vianočnú akciu, ktorou chceme zabezpečiť darčeky a oblečenie pre deti. Ak by sme spustili zbierku špeciálne na tento účel v projekte, kde je zaradené Vaše dieťa, budeme Vás o tom informovať.

Niekedy sa sponzori pýtajú, či môžu svojim deťom poslať obnosené oblečenie, či školské pomôcky. Vo väčšine prípadov je to pre nás nemožné kvôli obmedzeniam týkajúcich sa prevozu batožiny. Okrem toho, obnosené oblečenie sa dá v Afrike kúpiť veľmi ľahko. Je lepšie, ak nám sponzori pošlú na účet peniaze, s tým, že nám dajú vedieť či si želajú peniaze použiť na oblečenie, či školské pomôcky.

Oblečenie môže byť darované len deťom, ktoré bývajú v detskom centre, resp. na internáte. Ak by ste chceli poslať dar určený na ošatenie, dajte nám vedieť a my overíme, či vaše dieťa býva doma s rodinou alebo v zariadení pre deti. Všetky naše projekty poskytujú deťom uniformy a topánky, takže akékoľvek Vaše dary pomôžu pokryť tieto náklady. Ak by sme dávali niektorým rodinám oblečenie a iným nie, narobilo by to v projektoch neporiadok.

Ak býva Vaše dieťa v zariadení pre deti a vy pošlete príspevok na ošatenie, tento príspevok nebude použitý len pre jedno dieťa, ale pre všetky deti bývajúce na izbe s Vaším dieťaťom.

hore


Otázka:Môžem napísať priamo svojmu dieťaťu, alebo s ním mať telefonický či emailový kontakt?

Odpoveď:Chápeme, že sponzori chcú mať čo najlepšiu a častejšiu komunikáciu so svojimi deťmi. Po dohode s africkými partnermi sme sa rozhodli, že všetka korešpondencia by mala ísť cez pracovníkov Integry. Deťom v Afrike nedávame email ich sponzora, ani telefónne číslo, či adresu.

Robíme tak predovšetkým preto, aby sme uchránili donorov. So skúsenosti vieme, že ak majú deti priamy kontakt so sponzorom, môžu pýtať od neho peniaze, či iné darčeky. Ak by sa k niečomu takému neuchýlili oni, je pravdepodobné, že sa o to pokúsia ich rodinní príslušníci. Môže sa tak stať, že sponzorovi budú písať ľudia, o ktorých v živote nepočul. Individuálny sponzor nemá šancu rozlíšiť, či je príbeh dieťaťa pravdivý, alebo nie. Rovnako je pre jednotlivca ťažké rozpoznať, či dôvod, pre ktorý dieťa pýta peniaze je skutočný, alebo nie.

Aby sme tomuto predišli a aby sme sa ubezpečili, že vaše dary naozaj uspokoja potreby detí, požadujeme, aby celá komunikácia prebiehala prostredníctvom nášho tímu.

Sľúbili sme riaditeľom našich afrických projektov, že budeme sledovať každý list, či už od dieťaťa alebo od sponzora, aby sme sa ubezpečili, že ich obsah je korektný.

Toto nie je narušovanie súkromia, no snaha predísť tomu, aby sa nevhodné listy nedostali do rúk deťom v núdzi.

hore


Otázka: Obvyklé otázky týkajúce sa listov a fotiek:
 

O čom by som mal písať svojmu dieťaťu? Čo je pre nich zaujímavé? O čom by som im nemal/a písať?

Odpoveď: Deti sa radi dozvedia niečo o Vás a vašej rodine. Sú radi, keď dostanú od Vás fotky, lebo si tak dokážu lepšie predstaviť, ako ich sponzori vyzerajú. Radi si prečítajú o veciach, ktoré máte radi a o veciach o Slovensku. Potešia sa, keď im napíšete o miestnych športoch a o tímoch, ktorým fandíte.

Na druhej strane deťom nie je dobré písať o drahých dovolenkách a o iných výdavkoch, o ktorých by oni mohli len snívať.  Vzhľadom na kultúrne rozdiely a odlišné vnímanie niektorých vecí sú nevhodné aj fotky v plavkách, prípadne vo vyzývavom oblečení.

Niektorí sponzori pristupujú k tvorbe listov veľmi kreatívne: ilustrujú ich vlastnými obrázkami (väčšinou im v tom pomáhajú ich deti), ďalší zase vytvorili pomôcky a návod k jednoduchým hrám, ktoré k listom priložili. Našli sa aj sponzori, ktorý k listom priložili ručne robené pohľadnice. Z takýchto vecí sa deti veľmi tešia.

 

Moje sponzorované dieťa mi píše listy, ktoré vyzerajú veľmi podobne. Zdá sa mi to veľmi nudné.

Odpoveď: Pár krát sa nám stalo, že sme dostali od sponzora spätnú väzbu, že je znechutený tým, aké jednotvárne listy mu jeho dieťa píše. Pravdou je, že sa snažíme pracovať so zástupcami každého projektu na tom, aby listy detí boli stále lepšie  a lepšie, ale existuje niekoľko obajktívnych príčin, prečo listy nemôžu obsahovať stále nové a nové informácie.

Staršie deti podporujeme v tom, aby písali listy samostatne a to aj za tú cenu, že bude obsahovať gramatické chyby. Mladším deťom pri písaní listov zvyčajne pomáhajú starší súrodenci alebo priatelia.

1. Niektorí sponzori očakávajú, že úroveň listovej komunikácie s africkým dieťaťom bude na úrovni komunikácie so slovenskými deťmi. No pre chudobných afričanov je často ťažké vymyslieť, o čom by mali písať svojim sponzorom. Nemajú možnosť chodiť do kina, nemajú prístup k veľkému množstvu kníh. Nechodia na  výlety či na dovolenky, nemôžu si dovoliť navštíviť ZOO či nákupné centrum.  Ich bežný deň je väčšinou úplne rovnaký: ráno vstanú, idú po vodu, pomôžu mladším deťom, idú do školy a po škole sa hrajú, alebo pomáhajú svojej mame s domácimi prácami a večer idú spať. Z týchto dôvodov je pre ne ťažké nájsť zaujímavosti z ich života, o ktorých by mohli písať.

2.Africké deti predpokladajú, že život v Európe je podobný životu, ktorý prežívajú oni. Nevedia si predstaviť, čo by bolo pre európana zaujímavé. Taktiež je možné, že deti si uvedomujú, že žijú vo veľmi chudobných podmienkach a hanbia sa o tom písať.

3. Keňské deti sa snažia písať listy po anglicky, no nie je to pre nich jednoduché, nakoľko je to ich tretí jazyk. Niet sa teda čomu čudovať, že majú problémy sa v listoch vyjadriť.

4. U slovenských sponzorov je tendencia porovnávať 10 ročné africké dieťa s desaťročným slovenským dieťaťom. Pokým slovenské dieťa vo svojich 10 rokoch má za sebou už niekoľko rokov školskej dochádzky, väčšina afrických detí nemá možnosť chodiť do školy od skorého detstva. Iné zasa chodili do školy, no mali veľmi zlé podmienky na vzdelávanie – ak nemáte papier a pero, len ťažko sa naučíte písať. Toto sú dôvody, ktoré spôsobujú, že sa zdajú oproti našim deťom zaostalé.

5. Veľa detí muselo v detstve prekonať traumu, ktorá sa podpísala na ich schopnosti sústrediť sa a tým aj učiť sa. Aj preto nemôžu písať sponzorom listy, aké by od nich očakávali.

Niekedy sa stáva, že sú naši sponzori sklamaní, že dieťa im neodpovedalo na otázky, ktoré mu položili v predchádzajúcom liste. Zvyčajne je to preto, lebo deti napísali listy ešte predtým ako si mali možnosť prečítať listy od sponzorov. Alebo to môže byť preto, že písanie je pre nich veľmi náročné a oni si nevedeli dať rady s formulovaním odpovede. V niektorých projektoch máme aj 100 detí, ktoré majú sponzorov, takže je pre projektového koordinátora takmer nemožné, aby si našiel čas a pomohol každému dieťaťu s odpovedaním na konkrétne otázky sponzorov.

Ak Vám neodpovedali, neznamená to, že Váš list nedostali, pretože zakaždým odovzdáme všetkým deťom listy od sponzorov. List nedokážeme doručiť dieťaťu len vtedy, ak sa so svojou rodinou presťahovalo a z projektu odišlo.

“Dostal som fotku iného dieťaťa” – Stalo sa, že sa nám ohlásil sponzor s námietkou, že na fotke, ktorú sme mu doručili je iné dieťa, ako na fotke, ktorú dostal pred rokom. Môže sa tak stať z dvoch príčin:

      -   V našich projektoch máme viac ako 1000 detí, takže existuje nejaká pravdepodobnosť, že sme si pomýlil Vaše dieťa s iným dieťaťom, ktoré má rovnaké krstné meno.

      -  No vo väčšine prípadov je to fotka toho istého dieťaťa, ktoré vyzerá inak. Rozdielne vyzerá dieťa, ktoré sa smeje a inak zas dieťa, ktoré má neutrálny výraz. Rozdiel môže byt aj v uhle, z ktorého bola fotografia snímaná. Dievčatá taktiež menia účesy, a dávajú si napríklad príčesky do copov, a zrazu tým majú dlhé vlasy. A taktiež vieme, že za pár mesiacov sa výzor dieťaťa môže zásadne zmeniť.

V prípade však, že máte podozrenie, že na fotografii nie je Vaše dieťa, prosím kontaktujte nás a mi to pre Vás skontrolujeme, aby sme sa uistili, že nedošlo k administratívnemu omylu z našej strany.

hore


Otázka: Ako dlho budem sponzorovať dieťa?

Odpoveď: Vo všeobecnosti žiadame sponzorov, aby zvážili podporu dieťaťa na najmenej tri roky, ale dúfame, že dostanú podporu až kým neskončia školu a niekedy aj nejaké praktické vyškolenie. Robíme to z toho dôvodu, že ak dieťa neabsolvuje základné vzdelanie, strednú školu, alebo sa nevyučí remeslu, nebude si môcť zarobiť na živobytie a byť nezávislé.

Sponzor však nie je zaviazaný podporovať dieťa na žiadnu vopred určenú dobu. Niekedy sponzori prestanú, kvôli zmene ich finančnej situácie, a v takom prípade Vás prosíme, aby ste nám oznámili, že už viac nemôžete pokračovať v sponzorstve.

V takýchto prípadoch niektorí sponzori požiadajú svojich známych a príbuzných, aby prevzali za nich sponzorstvo, keď oni tak už robiť nemôžu. Takáto zmena je veľmi nápomocná, a pôvodný sponzor si môže zachovať určitý vzťah s dieťaťom cez nových sponzorov.

hore


Otázka:Čo v prípade, ak musím moje sponzorstvo ukončiť?

Odpoveď: My v Integre chápeme, že sponzori musia niekedy svoje sponzorstvo prerušiť, a v takom prípade Vás prosíme, aby ste nám oznámili, že už viac nemôžete pokračovať v sponzorstve. Vašim dôvodom rozumieme, a ubezpečujeme Vás, že nebudeme na Vás vyvýjať žiaden nátlak, aby ste pokračovali.

Mnohí donori nám vravia, že aj keď sponzorstvo museli prerušiť, đalej sa za svoje dieťa modlia, za čo sme taktiž veľmi vďační.

hore


Otázka: Čo v prípade, ak moje dieťa opustí projekt, v ktorom ho sponzorujem?

Odpoveď: Keď vyberáme dieťa na sponzorstvo, snažíme sa vybrať dieťa, ktoré zostane v projekte dlhodobo. Napriek tomu sa však stane, že dieťa projekt nečakane opustí. V chudobných komunitách je nezamestnanosť taká častá, že sa rodiny musia presťahovať, aby si zabezpečili prácu, alebo aby sa nasťahovali k rodinným príslušníkom, ktorí majú aspoň nejaký príjem. Takže v takýchto prípadoch sa dieťa presťahuje s rodičmi mimo oblasti nášho projektu a školy.

Takéto prípady sú zaiste sklamaním, ako aj pre miestny projekt, kde dúfali, že uvidia deti vyrásť a stať sa nezávislými, tak aj pre sponzora.  Samozrejme sú spoznori smutní, keď ich dieťa odíde, ale musíme chápať, že fakt, že ľudia musia byť mobilní a hľadať pre seba lepšie podmienky, je nešťastnou skutočnosťou chudoby.

Náš záväzok v Malaike voči sponzorovi je, že požadujeme od našich partnerov, aby nám dali vedieť, keď sponzorované dieťa odíde, a my okamžite o tom spoznora upovedomíme. Následne navrhneme nové dieťa na spoznorstvo, ak sa rodina rozhodne pokračovať. Peniaze neposielame na projekt, ak nám sponzor na to nedá svoj súhlas.

hore


Otázka: Môžem si legálne adoptovať dieťa, ktoré sponzorujem?

Odpoveď: Každá krajina má svoje vlastné pravidlá ohľadom adopcií, ktoré sa musia dodržať. Integra nie je adopčná agentúra a adopcie nesprostredkuje. Keby ste si chceli adoptovať dieťa, musíte sa obrátiť na zákonné agentúry, v danej krajine. V žiadnom prípade by ste nemali prijímať informácie o adopciách od ľudí, ktorí nemajú legálne povolenie na organzácie adopcií.

hore


Otázka:Môže ma moje dieťa prísť navštíviť na Slovensko?

Odpoveď:Ojedinele sa donori pýtajú, či môžu zaplatiť dieťaťu cestu na Slovensko. V normálnej situácii to nie je možné, a sponzori by niečo take deťom navrhovať nemali. Pre deti z chudobných krajín nie je dobré navštíviť bohaté krajiny, keďže to môže u detí viesť k nespokojnosti a nesplniteľným očakávaniam. Integra teda tieto návštevy neodporúča a ani nesprostredkúva.

Jedinou výnimkou bola divadelná skupina z jedného afrického projektu, ktorá bola pozvaná vystupovať do Švédska, a my sme ich mohli privítať na pár dní aj na Slovensku. Avšak toto bola výnimka, a nie bežná prax, a niečo veľmi odlišné od návštevy konkrétenho dieťaťa u sponzora.

hore


Otázka: Môžem navštíviť moje dieťa v Afrike?

Odpoveď: Cesta na návštevu Vášho sponzorovaného dieťaťa je možná, musí však byť zorganizovaná za pomoci zamestnanca Malaiky, ktorý bude komunikovať s miestnym projektom. Za všetky náklady a cestovné plány zodpovedá sponzor. Plány na návštevu závisia od súhlasu a dostupnosti lokálnych zamestnancov projektu, a podliehajú pravidlám a požiadavkám miestneho projektu. Prosím kontaktujte Integru pre viac informácií.

hore


Otázka: Som jediný sponzor môjho dieťaťa?

Odpoveď: Bežne prideľujeme iba jedného slovenského sponzora pre jedno dieťa. Avšak v niektorých prípadoch, kde deťom zabezpečujeme aj školské poplatky a starostlivosť (ak dieťa žije v centre alebo internáte), môžeme priradiť jedného sponzora na pokrytie školských poplatkov a druhého sponzora na pokrytie nákladov na starostlivosť.

Naše poplatky na adopciu na diaľku nepokrývajú všetky náklady spojené s potrebami detí, a preto naše africké projekty majú aj darcov z iných krajín. V niektorých prípadoch tak môže mať dieťa aj sponzora z inej krajiny, ak je potrebné pokryť jeho dodatočné náklady. Našu prácu vždy koordinujeme s týmito ďalšími organizáciami, aby aby sme sa uistili, že nedochádza ku prekrývaniu sponzorstva, alebo platieb.

hore

Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.